KTÜ EE Mezunlar Anketi

İletişim bilgileri sadece mezunlarımızın nerede ne yaptığını bilmek ve gerektiğinde kendileriyle iletişim kurmak içindir. Ankette isimlerle ilgili bir değerlendirme kesinlikle yapılmamaktadır ve yapılmayacaktır. İsterseniz kimlik bilgilerinizi girmeyebilirsiniz. Fakat diğer alanları lütfen giriniz.

1.3. Mezun olduğunuz program *
2.1. Bir işte çalışıyor musunuz? Cevabınız "Hayır" ise lütfen Kısım 3.1. den devam ediniz.
2.2. İş yeri kendinize mi ait?
2.3. İşiniz Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili midir?
2.4. Yöneticilik göreviniz var mıdır?
2.5. Çalıştığınız iş aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
3.1 Matematik, fen bilimleri ve mesleki konulardaki bilgi seviyesi
3.2 Matematik, fen bilimleri ve mesleki konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme seviyesi
3.3. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3.4. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3.5. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
3.6 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak tasarımlar yapabilmek için gerekli modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
3.7 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
3.8. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
3.9. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
3.10. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3.11. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
3.12. Bireysel çalışabilme becerisi
3.13. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
3.14. Yabancı dil bilgisi
3.15. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
3.16. Etkin sunum yapabilme becerisi
3.17. Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
3.18. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme düzeyi